Đồng Tháp

Cars for sale

Sort by:
5
Special
Haima7X-E
Quãng đường di chuyển
510 km/lần sạc
Công suất tối đa
202 Hp
Mô men xoắn cực đại
340 Nm
View more
3
Special
Haima 8S
Công suất tối đa
195 Hp
Mô men xoắn cực đại
293 Nm
View more
1
Special
Haima7X
Công suất tối đa
195 Hp
Mô men xoắn cực đại
280 Nm
View more